19.05.2017

Drodzy Innowatorzy!

Przedstawiamy Wam zaktualizowaliśmy harmonogram prac:

 • równolegle, prosimy Was, zgodnie ze Strategią realizacji projektu, o przeprowadzenie ponownie badań wg tej samej logiki, wg której robiliście poprzednie badania i dokładnie z tymi samymi narzędziami (instrukcja od Eksperta ds. badań). Wskazówki:
  • zespoły, które jedynie doprecyzowały swój koncept, a nie zmieniły istotnie koncepcji pracują na tych samych grupach celowych, ale na innych respondentach, rozszerzając swoją dotychczasową perspektywę dzięki większej liczbie obserwacji (min. 2 wywiady na grupę, optymalnie 5)
  • zespoły, które istotnie zmieniły koncepcję w procesie preinkubacji pracują na nowo-zdefiniowanych grupach celowych, odkrywając insighty tych grup, dokładnie wg tej samej logiki jak poprzednio (min. 2 wywiady na grupę, optymalnie 5)
  • z wynikami badań zapraszamy Was na Warsztat III
 • od 29.05 do 20.06 – zawieranie umów
 • do 29.05 – zamknięcie prac nad Specyfikacjami – jesteśmy w trakcie wysyłania do Was uwag do dokumentów
 • Warsztaty III (http://doodle.com/poll/8ksi79pmsuembdet):
  • 1 grupa: 12.06 WARSZAWA
  • 2 grupa: 19.06 POZNAŃ
  • 3 grupa: 20.06 POZNAŃ
  • 4 grupa: 21.06 POZNAŃ (lub WARSZAWA w przypadku zebrania odpowiedniej liczby zespołów)
 • Warsztat nr IV: termin zostanie podany po zamknięciu prac nad Specyfikacjami i dostosowany dla planu prac zespołu (do końca maja zostanie ustalony).

19.04.2017

Drodzy Innowatorzy!

W wyniku odwołań przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową.

Lista rankingowa: pdf

Zespół PO-PO-JUTRZE

31.03.2017

Drodzy Innowatorzy,

przypominamy, że odwołanie musi być dostarczone w formie pisemnej w terminie 7 dni do Biura Projektu, a więc do 12 kwietnia br.

Biuro jest czynne od godz. 8 do 16:00.

Odwołanie musi być podpisane przez Wnioskodawców tj. ubiegających się o grant.

ZESPÓŁ PO-PO-JUTRZE

31.03.2017

Drodzy Innowatorzy!

Dziś zakończył się proces podsumowywania ocen Waszych koncepcji zgłoszonych i zaprezentowanych przed Radą Ekspertów. W poniższym pliku znajduje się lista rankingowa Waszych koncepcji.

Lista rankingowa koncepcji innowacji społecznych: pdf

Kolejne kroki z nią związane wyglądają następująco:

 1. Pierwsze 32 koncepcje innowacji zostały oznaczone jako rekomendowane do otrzymania grantu. Ich autorzy zostaną zaproszeni do procesu negocjacji merytorycznych oraz ze względu na przekroczenie alokacji środków dostępnych na granty, do negocjacji finansowych. Negocjacje będą odbywać się w formie pisemnej i/lub w formie spotkań. Negocjacje powinny zakończyć się opracowaniem specyfikacji innowacji oraz zawarciem umowy o udzielenie grantu. Zaproszenia wraz z kartami oceny zostaną do Was przesłane w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W tym czasie będziemy się także kontaktować z Wami odnośnie terminów negocjacji. Gratulujemy!
 2. Koncepcje znajdujące się od 33 miejsca tworzyć będą listę rezerwową. W Waszym z kolei przypadku dalsze kroki wyglądać będą następująco:
  1. Także w ciągu kolejnych 2 tygodni zostaną do Was wysłane karty oceny.
  2. Zgodnie z zapisami procedury przysługuje Wam prawo do złożenia odwołania od wyników. Uprzedzając Wasze pytania przypominamy, iż terminy odwołań są liczone od wysłania Wam kart oceny.
  3. W przypadku skorzystania z trybu odwoławczego dla danego projektu przeprowadzona zostanie ponowna ocena, która może zakończyć się podtrzymaniem pierwotnej oceny, jej podniesieniem lub obniżeniem.
  4. Ostateczny kształt listy rezerwowej zostanie zatwierdzony po rozpatrzeniu odwołań.
  5. Koncepcje z listy rezerwowej będą zapraszane do etapu negocjacji merytorycznych i finansowych w sytuacji, w której z podpisania umowy grantowej rezygnować będą autorzy koncepcji z puli rekomendowanych do otrzymania grantu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz dalszej ścieżki postępowania otrzymacie wraz z kartami oceny.

ZESPÓŁ PO-PO-JUTRZE

23.03.2017

Drodzy Innowatorzy!

Dziękujemy za Wasze piątkowe zaangażowanie i prezentacje przed RADĄ Ekspertów. Do końca miesiąca zapadną decyzje, kto będzie miał szansę na rozwój swoich koncepcji i grant!

Zespół PO-PO-JUTRZE

10.03.2017

Drodzy Innowatorzy!

Dziękujemy Wam za dotychczasowe zaangażowanie, pracę i motywację do dalszego rozwoju Waszych koncepcji innowacji społecznych. Przed nami kluczowy moment tj. Spotkanie z Radą Ekspertów ds. Innowacji Społecznych oraz decyzja o wyborze Grantobiorców. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Rada obradować będzie 17.03.2017 w siedzibie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na Wasze skrzynki, we wtorek 14.03.2017 wyślemy potwierdzenie wybranej przez Was godziny spotkania, a także numeru sali w której obradować będzie dedykowany Stolik Sędziowski Rady. Jeśli chcecie by Waszemu spotkaniu towarzyszyła prezentacja lub inny materiał multimedialny przypominamy, iż czekamy na niego do 16.03.2017 do godz. 10 (email: zgloszenia@popojutrze.pl). Potrzebujemy czasu na organizację i przygotowanie techniczne pracy Rady. Jeśli prześlecie materiały później, nie mamy pewności czy uda się przygotować materiał do prezentacji. Pamiętajcie o dobrym przygotowaniu! 3mamy kciuki!

Zespół PO-PO-JUTRZE

03.03.2017

Informacja dotycząca Rady Ekspertów

Przedstawimy informacje dotyczące składu Rady Ekspertów Innowacji Społecznych w projekcie PO-PO-JUTRZE: PDF

Zespół PO-PO-JUTRZE

27.02.2017

Innowatorzy!

ze względów organizacyjnych aktualizujemy harmonogram projektu:

> Rada Ekspertów Innowacji Społecznych odbędzie się 17.03.2017 (piątek) w siedzibie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego FUAM
> Dzięki temu otrzymujecie od nas kilka dni więcej na dopracowanie swoich koncepcji – prosimy o przesłanie ich do 07.03.2017 zgodnie z wcześniej przesłaną instrukcją (do godz. 12:00, e-mailem lub w formie papierowej)
> W piątek 03.03.2017 uruchomimy zapisy na konkretne godziny pracy Rady, a także wyślemy Wam wskazówki jak się przygotować.

Zespół PO-PO-JUTRZE

18.01.2017

Drodzy Kandydaci!
W wyniku odwołań przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową.

Lista rankingowa: pdf

Zespół PO-PO-JUTRZE

5.01.2017

Drodzy Kandydaci!
Od dziś, poprzez ankietę DOODLE, uruchamiamy możliwość zapisu na warsztat I w ramach PREINKUBACJI. Do Waszej dyspozycji są następujące terminy:
– 19.01.2017, czwartek, w godzinach 9:00-13:00
– 19.01.2017, czwartek, w godzinach 14:00-18:00
– 21.01.2017, sobota, w godzinach 9:00-13:00
– 21.01.2017, sobota, w godzinach 14:00-18:00
Pula miejsc na każdy z warsztatów to 15 zespołów projektowych. W przypadku zespołów, które będą w PREINKUBACJI pracowały nad kilkoma projektami przypominamy, że każdy projekt musi być zgłoszony na inny warsztat.
Linki do ankiety otrzymacie w osobnym mailu.

Zespół PO-PO-JUTRZE

3.01.2017

Drodzy Kandydaci!
Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy proces przekazywania indywidualnych kart oceny koncepcji innowacji społecznych. Karty przekazywane są na adresy e-mail wskazane w formularzach zgłoszeniowych. Przypominamy, iż od wyników oceny przysługuje prawo odwołania w terminie 7 dni, a termin ten liczy się od dnia przekazania Państwu kart oceny.

Zespół PO-PO-JUTRZE

2.01.2017

Drodzy Kandydaci!
Uprzejmie informujemy, iż etap oceny Waszych zgłoszeń dobiegł końca. Wszystkim bardzo dziękujemy za zgłoszenia, poświęcony czas i zaangażowanie.

Autorom, którzy zakwalifikowali się do etapu PREINKUBACJI gratulujemy! W najbliższych dniach otrzymacie zaproszenie do udziału w pierwszym warsztacie. Prosimy wszystkich o bieżące sprawdzanie strefy Aktualności na www projektu i skrzynek mailowych podanych jako kontaktowe.

Autorów koncepcji, które uzyskały niewystarczającą liczbę punktów informujemy, iż Wasze koncepcje stanowią listę rezerwową i w sytuacji zwolnienia miejsca w etapie PREINKUBACJI, będziecie przez nas zapraszani w kolejności zgodnej z otrzymaną punktacją.

Lista rankingowa: pdf

Zespół PO-PO-JUTRZE

22.12.2016

Dziękujemy za wszystkie nadesłane dokumenty aplikacyjne. Każdej innowacji społecznej został przypisany nr identyfikacyjny, tę informację dostaliście Państwo drogą elektroniczną. Numer ten znajdziecie Państwo na listach rankingowych i innych dokumentach projektowych, dlatego zachęcamy do jego zachowania!
Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do etapu preinkubacji będzie dostępna na stronie www po Nowym Roku.
Proszę śledzić naszą stronę internetową!

13.12.2016

Szanowni Państwo, 
przypominamy, iż 14.12.2016r. upływa termin składania wniosków. Wnioski można składać:
a.     w biurze projektu do godz. 16:00, ul. Rubież 46, bud. E, p. 6
b.    nadać na Poczcie Polskiej do godz. 23:59
c.     skanem na skrzynkę zgloszenia@popojutrze.pl do godz. 23:59 (godzina wejścia poczty email na skrzynkę zgloszenia@popojutrze.pl).

Powodzenia!

12.12.2016

W związku z Waszymi licznymi zapytaniami o terminy warsztatów podczas PREINKUBACJI informujemy, iż:
– warsztat I planujemy w terminie między 12 a 17 stycznia 2017
– warsztat II planujemy w terminie między 31 stycznia a 5 lutego 2017

Zaglądajcie na naszą stronę 2 i 3 stycznia, wówczas otworzymy nabór na poszczególne terminy warsztatów!

28.11.2016

W związku z Waszymi licznymi prośbami, poprosiliśmy Ministerstwo Rozwoju o wyrażenie zgody na likwidację ograniczeń ilościowych w projekcie – od teraz innowatorzy mogą pracować w różnych zespołach, a także mogą składać więcej niż 1 wniosek do oceny. Pracujcie, twórzcie, piszcie – specjalnie dla Was przedłużamy termin do 14.12.2016. W najbliższych dniach podamy zaktualizowany kalendarz wydarzeń w dalszej części projektu.